Student Testimonial – Jerakim Luad

In the early days of the semester, it was hard to cope with my studies. I encountered different hindrances such as lack of resources and connectivity problems. However, temporary lang…

Continue Reading Student Testimonial – Jerakim Luad

Student Testimonial- Rolee Baliguat

Isang pagsubok ang pag-aaral noong nakaraang sem dahil hindi face-to-face ang pagdaraos ng mga klase kundi sa virtual na enviroment. Isa sa mga hadlang para sa akin ay ang weak…

Continue Reading Student Testimonial- Rolee Baliguat